Prawo karne zarys problematyki Andrzej Marek Lachowski Podręcznik z prawa karnego zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego. Zawarte w Kodeksie karnym uregulowania zostały poddane analizie, wskazano na praktyczne implikacje ich zastosowania, poruszono zagadnienia sporne, zaproponowano konkretne rozwiązanie kwestii problemowych. W czwartym wydaniu książki Prawo karne Zarys problematyki omówiono nowe typy przestępstw wprowadzone przez ustawodawcę, a także najważniejsze zmiany w części ogólnej Kodeksu karnego, dotyczące


Autor: Barbara Namysłowska Gabrysiak
Prawo karne część ogólna Skrypty Becka Namysłowska

Prawo karne część ogólna Skrypty Becka Namysłowska Gabrysiak W Skrypcie z prawa karnego omówiono instytucje części ogólnej prawa karnego materialnego dotyczące m.in.: definicji przestępstwa, form stadialnych i zjawiskowych popełnienia przestępstwa, zbiegu przestępstw oraz przepisów ustawy, wy

Autor: Andrzej Marek
Prawo karne Konarska Wrzosek Marek Książka z prawa karnego prezentuje

Prawo karne Konarska Wrzosek Marek Książka z prawa karnego prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu. Składa się z dwóch części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. nauki o przestępstwie i zasadach odpowiedzialności

Autor: Lech Gardocki
Prawo karne Gardocki Beck W podręczniku z prawa karnego

Prawo karne Gardocki Beck W podręczniku z prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z:zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających.Natomiast część szczególna przedstawia konkretne typy p

Autor: Alicja Grześkowiak
Prawo karne Skrypty Becka Grześkowiak Wiak Skrypt Prawo karne zawiera najbardziej

Prawo karne Skrypty Becka Grześkowiak Wiak Skrypt Prawo karne zawiera najbardziej istotne wiadomości z zakresu prawa karnego. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.: pojęcia prawa karnego, źródeł prawa karnego, definicji i struktury przestępstwa, kontratypów, form stadialnych i zjawiskowych przestępstwa, zbi

Autor: Repetytoria Becka
Prawo karne Pytania Kazusy Tablice Testy 2021 Prawo karne. Pytania.

Prawo karne Pytania Kazusy Tablice Testy 2021 Prawo karne. Pytania. Kazusy. Tablice. TestySzybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów.Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na aktualnym stanie

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo karne zarys problematyki Andrzej Marek Lachowski


Prawo karne zarys problematyki Andrzej Marek Lachowski