Prawo karne wykład części ogólnej Pohl zagadnienia części ogólnej obowiązującego polskiego prawa karnego Książka z prawa karnego w sposób pogłębiony i usystematyzowany przedstawia i objaśnia najważniejsze zagadnienia części ogólnej obecnie obowiązującego polskiego prawa karnego. Prawo karne Podręcznik prawniczy omawia:- zagadnienie wyróżnianych w literaturze przedmiotu podziałów prawa karnego oraz problematykę przypisywanych mu funkcji;- problematykę źródeł prawa karnego oraz kwestię struktury i zawartości normatywnej jego przepisów;- najważniejsze zagadnienia


Autor: Zientara Anna
Prawo karne Minirepetytorium Seria z prawa karnego z

Prawo karne Minirepetytorium Seria z prawa karnego z diagramami specjalnie przygotowanych książek, które umożliwiają szybkie przyswojenie wiedzy z danego przedmiotu oraz będą pomocne w powtórzeniu wcześniej opanowanej materii przed egzaminem lub kolokwium. Publikację wyróżnia przystępne i zwięzłe uj

Autor: Lech Gardocki
Prawo karne Gardocki Beck W podręczniku z prawa karnego w części ogólnej omówiono

Prawo karne Gardocki Beck W podręczniku z prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z:zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających.Natomiast część szczególna przedstawia konkretne typy p

Autor: Michał Krolikowski
Prawo karne Zawłocki Książka z prawa karnego jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksowe

Prawo karne Zawłocki Książka z prawa karnego jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego materialnego. Jego adresatem są przede wszystkim studenci prawa. Jednakże stanowi on również kompendium wiedzy, z którego mogą korzystać pr

Autor: Wojciech Kotowski
Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Komentarz Ważny Kotowski W

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Komentarz Ważny Kotowski W komentarzu szczegółowo zaprezentowano m.in.: penalizację posiadania, obrotu, wytwarzania substancji psychotropowych, środków odurzających i substancji psychoaktywnych, postępowanie z osobami uzależnionymi, zakres zadań podmiotów zajmującyc

Autor: Konrad Lipiński
Wzorce osobowe w prawie karnym Publikacja prezentuje szczegółową analizę pojęcia wzorca osobowego

Wzorce osobowe w prawie karnym Publikacja prezentuje szczegółową analizę pojęcia wzorca osobowego wraz z propozycją procedury posługiwania się nim przy rozwiązywaniu problemów o charakterze teoretycznym czy dogmatycznym. Opracowanie przedstawia m.in.:sposób wyznaczenia treści powinnego zachowania przy u

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo karne wykład części ogólnej Pohl zagadnienia części ogólnej obowiązującego polskiego prawa karnego


Prawo karne wykład części ogólnej Pohl zagadnienia części ogólnej obowiązującego polskiego prawa karnego