Prawo karne Zawłocki

Follow Zobacz

Prawo karne Zawłocki Książka z prawa karnego jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego materialnego. Jego adresatem są przede wszystkim studenci prawa. Jednakże stanowi on również kompendium wiedzy, z którego mogą korzystać pr


Prawo karne Zawłocki
Autor: Michał Krolikowski
Prawo karne Zawłocki Książka z prawa karnego jest podręcznikiem akademickim zawierającym

Prawo karne Zawłocki Książka z prawa karnego jest podręcznikiem akademickim zawierającym kompleksowe opracowanie zagadnień z zakresu obowiązującego prawa karnego materialnego. Jego adresatem są przede wszystkim studenci prawa. Jednakże stanowi on również kompendium wiedzy, z którego mogą korzystać pr

Prawo karne Zawłocki
Autor: Alicja Grześkowiak
Prawo karne Skrypty Becka Grześkowiak Wiak Skrypt Prawo karne

Prawo karne Skrypty Becka Grześkowiak Wiak Skrypt Prawo karne zawiera najbardziej istotne wiadomości z zakresu prawa karnego. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.: pojęcia prawa karnego, źródeł prawa karnego, definicji i struktury przestępstwa, kontratypów, form stadialnych i zjawiskowych przestępstwa, zbi

Prawo karne Zawłocki
Autor: Andrzej Marek
Prawo karne Konarska Wrzosek Marek Książka z prawa karnego

Prawo karne Konarska Wrzosek Marek Książka z prawa karnego prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu. Składa się z dwóch części, z których:- pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. nauki o przestępstwie i zasadach odpowiedzialności

Prawo karne Zawłocki
Autor: Jerzy Lachowski
Prawo karne zarys problematyki Andrzej Marek Lachowski Podręcznik z

Prawo karne zarys problematyki Andrzej Marek Lachowski Podręcznik z prawa karnego zwięźle i przystępnie przedstawia najważniejsze zagadnienia z zakresu części ogólnej i szczególnej prawa karnego. Zawarte w Kodeksie karnym uregulowania zostały poddane analizie, wskazano na praktyczne implikacje ich zastoso

Prawo karne Zawłocki
Autor: Barbara Namysłowska Gabrysiak
Prawo karne część ogólna Skrypty Becka Namysłowska Gabrysiak W Skrypcie

Prawo karne część ogólna Skrypty Becka Namysłowska Gabrysiak W Skrypcie z prawa karnego omówiono instytucje części ogólnej prawa karnego materialnego dotyczące m.in.: definicji przestępstwa, form stadialnych i zjawiskowych popełnienia przestępstwa, zbiegu przestępstw oraz przepisów ustawy, wy

Prawo karne Zawłocki
Autor: Lech Gardocki
Prawo karne Gardocki Beck W podręczniku z prawa

Prawo karne Gardocki Beck W podręczniku z prawa karnego w części ogólnej omówiono kwestie związane z:zagadnieniami wstępnymi z zakresu przedmiotowej dziedziny; nauką o przestępstwie; nauką o karze, środkach karnych i środkach zabezpieczających.Natomiast część szczególna przedstawia konkretne typy p

Prawo karne Zawłocki
Autor: Repetytoria Becka
Prawo karne Pytania Kazusy Tablice Testy 2021 Prawo karne. Pytania.

Prawo karne Pytania Kazusy Tablice Testy 2021 Prawo karne. Pytania. Kazusy. Tablice. TestySzybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu!Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę.Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów.Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na aktualnym stanie

Prawo karne Zawłocki
Autor: Łukasz Pohl
Prawo karne wykład części ogólnej Pohl zagadnienia części ogólnej

Prawo karne wykład części ogólnej Pohl zagadnienia części ogólnej obowiązującego polskiego prawa karnego Książka z prawa karnego w sposób pogłębiony i usystematyzowany przedstawia i objaśnia najważniejsze zagadnienia części ogólnej obecnie obowiązującego polskiego prawa karnego. Pr

Prawo karne Zawłocki
Autor: Teresa Dukiet
Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa Teresa

Prawo karne Część ogólna szczególna i wojskowa Teresa Dukiet Nagórska Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to publikacja opracowana przez grono autorów związanych z Uniwersytetami Śląskim i Opolskim oraz praktyką prawa karnego. W publikacji zostało uwzględnione najnow

Prawo karne Zawłocki
Autor: Marek Bojarski
Prawo karne materialne Część ogólna i szczególna W podręczniku Prawo karne materialne.

Prawo karne materialne Część ogólna i szczególna W podręczniku Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna zostały omówione najważniejsze kwestie z zakresu tej dziedziny - od zagadnień wstępnych, nauki o przestępstwie, aż po naukę o karze, środkach karnych i zasadach ich wymiar

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Prawo karne Zawłocki


Prawo karne Zawłocki